Start Werk & Blijf Veilig

HET alternatief voor iedereen die VCA niet kan en hoeft te halen.

In Nederland werken we volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Het Basis VCA certificaat is een bekend veiligheidscertificaat in Nederland. VCA is een merknaam, net zoals SWB. Belangrijk voor de inspectie SZW is dat er aantoonbaar veilig gewerkt wordt. Dat kan met VCA en ook met SWB.

Op weg naar een goede start

Er zijn veel werknemers en leerlingen die moeite hebben om hun B-VCA-examen te halen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed met een computer overweg kunnen, moeite hebben met lezen of last hebben van faalangst. VCA erkent Start Werk & Blijf veilig als alternatief voor alle mensen die moeite hebben met VCA.

In Artikel 8 van de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor het doeltreffend informeren van de werknemer over uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Daarnaast heeft de werknemer het recht op een instructie over de maatregelen die genomen moet worden om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Hierbij moet rekening gehouden worden met de leeftijd en het niveau van de werknemer.

Veiligheid binnen uw bedrijf

Door uw medewerkers te trainen in veiligheidsbewustwording met Basis SWB en Start veilig legt u de basis voor veilig werken volgens de Arbowet in uw onderneming.

Meer informatie

Bent u als bedrijf geïnteresseerd in het aanbieden van de Start Werk & Blijf veilig? Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op 06-41110035.

Flyer SBW

Vragen?

Neem contact op met onze medewerkers via 06-41110035 of info@keysempowersyou.nl

Contact