Over KEYS

KEYS is een Academie in Rotterdam die zich inzet voor één ieder vanaf 18 jaar waarbij leren niet vanzelfsprekend is. Met onze leerwegen ondersteunen we onze studenten bij de toegang tot en het volgen van onderwijs, het verkrijgen van werk (met of zonder loonwaarde) en vaardigheden. Studenten leren stapje voor stapje. En soms een stapje terug. Ze worden (sociaal) zelfredzaam en (economisch) zelfstandiger. Onze studenten worden opgeleid in verschillende sectoren en worden als talent ingezet op banen die duurzaam bijdragen aan een verbeterde leefomgeving voor nu en de toekomst. Inclusiviteit voor iedereen, dat is onze droom voor 2026!

Brug én versneller

KEYS is een brug én versneller. We slaan een maatschappelijke brug naar het bestaande sociale domein en speelveld en ontwikkelen het unieke talent van onze studenten. We maken het lesprogramma op maat voor de student, zodat die sneller zelfstandiger wordt, en een baan krijgt, met of zonder loonwaarde. En zodat de student zijn of haar burgerschap beter in kan vullen door echt mee te doen. Zo brengen we vraag en aanbod bijeen. KEYS adviseert studenten, (zorg)instellingen, onderwijs of bedrijven over regelingen en subsidiemogelijkheden.

“Watervallen zouden niet zo melodieus klingen als er geen rotsten in de weg stonden”

Integrale aanpak, heldere doelstellingen

We hanteren een integrale aanpak waarbij het belang van studenten en hun netwerk voorop staat. We dienen de zakelijke doelstellingen van de opdrachtgever. Met ons werk dragen we bij aan het maatschappelijk welzijn en daarmee ook aan vermindering van de maatschappelijke kosten.

Inclusiviteit voor iedereen

Onze missie? De kracht en talenten van mensen benutten. Met als doel dat zij (sociaal) zelfredzaam en (economisch) zelfstandig worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Inclusiviteit voor iedereen. Dit sluit aan op het VN-verdrag Handicap, waarin staat dat iedereen gelijke rechten heeft. Ook sluit onze aanpak aan op de doelstellingen in de Participatiewet. Onze opleidingen Woonhulp en Facilitair Medewerker sluiten aan op de eisen van het reguliere onderwijs, en daarmee op de branche-erkenningen.

Onze Visie op Leren
Programma Volwaardig leven

Vragen?

Neem contact op met onze medewerkers via 06-41110035 of info@keysempowersyou.nl

Contact