Voor scholen

Voor jongeren met een beperking is de stap naar de entree-opleiding meestal te groot. Het cognitieve leren is te moeilijk. Bovendien is er geen studierichting die hen helpt om de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. Of toch wel?

KEYS is de brug tussen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs en de entree-opleiding. En omdat we de talenten van de student ondersteunen, versnellen en versterken vergroten wij hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. We werken nauw samen met VSO’s en ROC’s.

Het beste voor uw leerling

Iedereen heeft er baat bij dat een student zijn of haar diploma haalt. Natuurlijk de student zelf, omdat dit zorgt voor (sociale) zelfredzaamheid en (economische) zelfstandigheid. Het is goed voor scholen, die het beste willen voor hun leerlingen. Scholen die iedereen op weg willen helpen met een startkwalificatie en een hoog slagingspercentage. Uiteindelijk is een inclusieve samenleving goed voor iedereen.

Begin tijdig met ondersteuning

Als een jongeren twijfelt over de opleiding, bestaat het risico op voortijdige uitval. Daarom stelt KEYS trainingen samen die wij op de VSO’s kunnen geven. De leerlingen leren dan alvast de vaardigheden die zij later nodig hebben. Dit stimuleert hen om vol te houden en het diploma te behalen.

Met onze trainingen leren uw leerlingen om zelfstandig een leven op te bouwen. Ze leren de 21e-eeuwse vaardigheden om zich staande te houden. En als dat past binnen hun wensen en mogelijkheden kunnen ze bij ons leren voor woonhulp, facilitair- logistiek- of groen medewerker. Ze hebben dan meer kans op werk. Ook is de stap naar de entree-opleiding een stuk kleiner.

Meer dan 55 trainingen en 200 e-learnings

We maken de leerweg volledig op maat voor uw leerling. Daarbij kijken we zorgvuldig naar de wensen en mogelijkheden. In totaal hebben we meer dan 55 trainingen en 200 e-learnings. De lessen zijn visueel en interactief en heeft positieve prikkels.

Meer kansen voor leerlingen

Heeft u een leerling met een beperking? En vindt u het belangrijk dat hij of zij kan meedoen in de maatschappij? Ontdek de mogelijkheden van KEYS. En neem gerust contact op om eens te sparren.

Vragen?

Neem contact op met onze medewerkers via 06-41110035 of info@keysempowersyou.nl

Contact