Over Keys Empowers You

Keys Empowers You is een Academie in Rotterdam die zich inzet voor één ieder waarbij leren niet vanzelfsprekend is. Met onze leerwegen ondersteunen we onze studenten bij de toegang tot en het volgen van onderwijs. En bij het verkrijgen van werk (met of zonder loonwaarde) en vaardigheden zoals huishouden, budgetteren en vrienden maken. Studenten leren stapje voor stapje. En soms een stapje terug. Ze worden (sociaal) zelfredzamer en (economisch) zelfstandiger. Inclusiviteit voor iedereen, dát is onze droom voor 2026.

Brug én versneller

Keys Empowers You is een brug én versneller. We slaan een maatschappelijke brug naar het bestaande sociale domein en speelveld en ontwikkelen het unieke talent van onze studenten. We maken het lesprogramma op maat voor de student, zodat die sneller zelfstandiger wordt, en een baan krijgt, met of zonder loonwaarde. En zodat de student zijn of haar burgerschap beter in kan vullen door echt mee te doen. Zo brengen we vraag en aanbod bijeen. En adviseren we studenten, (zorg)instellingen, onderwijs of bedrijven over regelingen en subsidiemogelijkheden.

Integrale aanpak, heldere doelstellingen

We hanteren een integrale aanpak waarbij het belang van studenten en hun netwerk voorop staat. We dienen de zakelijke doelstellingen van de opdrachtgever.

Met ons werk dragen we bij aan het maatschappelijk welzijn en daarmee ook aan vermindering van de maatschappelijke kosten.

Inclusiviteit voor iedereen

Onze missie? De kracht en talenten van mensen benutten. Met als doel dat zij (sociaal) zelfredzaam en (economisch) zelfstandig worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Inclusiviteit voor iedereen. Dit sluit aan op het VN-verdrag Handicap, waarin staat dat iedereen gelijke rechten heeft. Ook sluit onze aanpak aan op de doelstellingen in de Participatiewet. Onze opleidingen Woonhulp en Facilitair Medewerker sluiten aan op de eisen van het reguliere onderwijs, en daarmee op de branche-erkenningen.

Vragen?

Neem contact op met onze medewerkers via 06-41110035 of info@keysempowersyou.nl

Contact